Bachay yeh bhi aisa kar sakta hain

Bacha aisa bhi kar saka hai. Aap dekh rahay hain yeh sach hai, bachay bhi aise ho sakte hain.

Reply